İstanbul Yöntem Bünyemizde bulunan uzman kadromuz ile uluslararası standartlara uygun dış denetim hizmetlerini uzun yıllar boyunca kaliteden ödün
vermeden yapmaktayız. Siz değerli müşterilerimize en iyi hizmeti vermek için her daim kendimizi geliştirme devam ediyoruz
resim Alper Kuş Ortak, Sorumlu Denetçi Detaylı Bilgi
resim Azmi Demirci Ortak, Sorumlu Denetçi Detaylı Bilgi
resim Mustafa Muammer Bilsel Sorumlu Denetçi, Yön.K.Baş.Yar. Detaylı Bilgi
resim Haluk Ziya Türkmen MAG Yönetim Kurulu Başkanı Detaylı Bilgi
resim Mazlum Akyol Ortak, Sorumlu Denetçi Detaylı Bilgi
resim Mehmet Ali Gün V.Danışmanı, E.V.D.Müdürü Detaylı Bilgi
resim Reşat Başel Ortak, Sorumlu Denetçi Detaylı Bilgi
resim Yusuf Barış Bilsel Sorumlu Denetçi, Y.K.Başkanı Detaylı Bilgi
resim Olcay Akçin Ortak, Denetçi Detaylı Bilgi
resim Evrim Yelkalan Denetim Direktörü Detaylı Bilgi
resim İpek Akdağ Mühürdar Denetim Direktörü Detaylı Bilgi
resim Ahmet Biber Kurumsal Finans Danışmanı Detaylı Bilgi
resim Kazım Toyran Ortak, Sorumlu Denetçi Detaylı Bilgi
resim Hava Arzu Köseoğlu Ortak, Sorumlu Denetçi Detaylı Bilgi
resim Metin Özdemir Ortak, Sorumlu Denetçi Detaylı Bilgi
resim Mehmet Ali Karaca Ortak, Sorumlu Denetçi Detaylı Bilgi
resim Haluk Aksu Ortak, Sorumlu Denetçi Detaylı Bilgi
resim Nusret Berhan Ballıoğlu Ortak, Sorumlu Denetçi Detaylı Bilgi
resim Nevzat Olgun Ortak, Denetçi Yard. Detaylı Bilgi
resim Tamer Kınabaş Ortak, Denetçi Yard. Detaylı Bilgi
resim Kadir Kılıç Ortak, Denetçi Yard. Detaylı Bilgi
resim Süheyl Keskin Avukat, Hukuk Müşaviri Detaylı Bilgi
resim Orçun Eryılmaz Avukat, Hukuk Müşaviri Detaylı Bilgi
resim Murat Ak Avukat, Hukuk Müşaviri Detaylı Bilgi
Hepsini Gör
hizmetlerimiz Bağımsız Dış denetim Hizmetleri
TTK ve Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetimi Standartları Kurumu'na (KGK) uygun bağımsız denetim
Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS)'na uygun bağımsız denetim
Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS)'na uygun eğitim ve danışmanlık
Dünya Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma ve ilişkili kuruluşların Türkiye'deki iştiraklerinin bağımsız denetimi
Tüm Hizmetlerimiz
<
Duyurularımız Güncel haberler ve duyurular
İSTANBUL YÖNTEM BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Şirketimizin Yönetim Kurulunun 16/06/2021 tarihli almış olduğu karara istinaden; 12/07/2021 tarihinde, saat: 10.00’da, MERKEZ MAH. HALASKARGAZİ CAD. NO: 167 BARED APT. D: 6 ŞİŞLİ İSTANBUL adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2019 - 2020 yılları olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az on beş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

YUSUF BARIŞ BİLSEL
Yönetim Kurulu Başkanı


GÜNDEM:
1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı’nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi.
2 – Yönetim kurulunca hazırlanan 2019-2020 yılları yıllık faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki.
3 – 2019-2020 yılları Finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki.
4 – Şirketin 2019-2020 yılları faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi.
5 – Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
6- Yeni Yönetim Kurulunun seçilmesi.
7 – Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi.
8 – Dilek ve Temenniler.


VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

VEKÂLETNAME
Sahibi olduğum ………….. TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak …………………………………………. Anonim Şirketi’nin ……/……/……… tarihinde …………………………………………. adresinde saat:….:….de yapılacak …….. yılına ait olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya .................................................’yı vekil tayin ettim.

Vekâleti Veren
Adı Soyadı / Unvanı
Tarih ve İmza

Not: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.
Detaylı Bilgi İçin İletişime Geçin
Hikayemiz “ Geçmişten günümüze köklü bir yapıyla tüm zorlukları imkansız denileni başarmak ve sonuna kadar çabalamak bizim en tutkulu amacımız olmuş ve hikayemiz bu yönde gerçekleşmiştir.”
logo
Bünyemizde bulunan uzman kadromuz ile uluslararası standartlara uygun dış denetim hizmetlerini uzun yıllar boyunca kaliteden ödün vermeden yapmaktayız
Bize Ulaşın Adres: Merkez Mahallesi Abide-i Hürriyet Caddesi No: 193 No: 9 Şişli / İSTANBUL
Telefon: (0212) 291 89 02 - 291 89 03
E-mail: bilgi@istybd.com